Tulevikuhariduse PIRNi meeskond peab tähtsaks rõõmsat õppimist ja kooliheaolu, et kõik inimesed koolikogukonnas – väikesed ja suured – väärtustaksid uute teadmiste ja oskuste omandamist, avastamist ning vaimustust, loomingulisust ja koostööd. PIRNi meeskond soovib toetada kooli uuenduste teel – tulevikku suunatud visiooni, arengusihtide ja iga lapse tuleviku-unistuste saavutamisel. Oleme partnerid ja innustajad, kes toovad kooli tulevikku suunatud tõenduspõhiseid haridusideid, parimaid praktikaid nii teistest Eesti koolidest kui ka välismaalt.

Oleme toetajad ja sõbrad, julgustades koole avastama oma tugevusi, saavutama eesmärke ja parandama kitsaskohti. See annab nii õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele kui ka teistele kooliga seotud partneritele võimaluse ennast analüüsida ja julgemalt värske pilguga tulevikku vaadata.