MTÜ Tulevikuhariduse PIRN juhtimisel ja koostöös Hagudi Hakkajad MTÜ, Hagudi Põhikooli, Käru Põhikooli, Rapla  ja Käru vallavalitsusega viime ellu ajavahemikus 01.09.2016 – 31.08.2018.a. ühisprojekti „Kool kui õppiva kogukonna süda“.

​Projekti  eesmärk on kaasata ja haarata kahe sarnase suurusega lasteaed-põhikooli koolikogukonnad oma lastele ning peredele paremate tulevikuvõimaluste loomiseks lasteaiast põhikooli lõpuni. Projekti jooksul püüame saavutada seda, et kõik kogukonna liikmed:

  1. on tugevalt seotud kohaliku hariduskeskusega,
  2. on tulevikus valmis teadlikult toetama ning panustama kohaliku hariduselu arendamisse,
  3. on valmis panustama haridusvaldkonna ühistegevustesse,
  4. on valmis kõiki kohaliku hariduskeskusega seotud õppimisvõimalusi teadlikult ära kasutama.

Projekti käigus koondatakse ja kaasatakse õppiva kogukonna kõik osapooled ja selle kaudu nende õppimispotentsiaal.

Projekti käigus viiakse mõlemas, nii Hagudi kui Käru põhikoolis Tulevikuhariduse PIRN meeskonna poolt läbi tervet koolikogukoda kaasav Kriitilise Sõbra programm, millele järgneb mõlema koolikogukonna arengupäev. Projekti lõppfaasis toimub sarnase taustaga Hagudi ja Käru piirkonna haridusasutustega seotud õpikogukogukondade omavaheliste kogemuste jagamise päev, mis aitab mõlemal koolil teineteiselt koostöiselt õppida. Selle tulemuseks on mõlema koolikogukonna jaoks uute arengusihtide seadmine tulevikuks.

NB! Projekti  rahastavad ja aitavad ellu viia: Raplamaa Partnerluskogu – LEADER programmi strateegia meede 3, Hagudi Hakkajad MTÜ, Hagudi Põhikool, Käru Põhikool ja Käru vallavalitsus.