Tiia Lister on varasemalt Koolituskeskuse ELLU kaudu koolitanud ja nõustanud koos Soome haridus­spetsialistidega Eesti koole ja õpetajaid sh tugimeeskondade töö korralduse ja õpilasabi valdkonnas (2007-2009). Seda kogemust kasutab PIRN haridusnõustajate meeskond. Kaasava hariduse nõustamis­programmide teostamisel ja uudse süsteemse haridusasutuste tugimeeskonna toimismismudeli välja töötamisel toetub PIRN oma meeskonna liikmete varasemale kogemusliku kompetentsile ja rahvusvahe­lisele erivajadustega laste toetamise tõenduspõhisele analüüsitud kogemusele (Soome Oppilashuolto põhimõtted ja Norra LP – Learnig Environment & Pedagogigal Analyses – mudel).

Tiia Lister on PIRN hariduspsühholoog, kes on töötanud TLÜ-s õppejõu ja teadurina, mitmes erinevas koolis probleemidega laste klassijuhatajana aga ka koolipsühholoogina; täiskasvanute koolitajana; Soome positiivse hariduskogemuse maaletoojana nii matemaatikadidaktika; õpilaste, õpetajate ja perede tugisüsteemide töö kui ka erivajadustega laste õpetamise vald­konnas. Tiia on hariduspsühholoogia alase käsiraamatu Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia autor.

 

Margus Saks on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustaja ning Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja koolitaja. Margus omab ajaloolase haridust magistri tasemel. Margus on töötanud põhikoolis ajalooõpetajana; panganduses ja ettevõtluses; vabaühenduste nõustajana; aidanud läbi viia Helsinki Ülikoolil rahvusvahelisi õpimotivatsiooniteemalisi uurimusi; osalenud erinevate hariduse- või haridustaristuga seotud arendusprojektide (Inglise Kolledži Spordihoone, Energia avastuskeskus) edukas elluviimises ja igapäevase majandamise nõustajana; osaleb aktiivselt haridusasutuste lapsevanemate töö koordineerimisel.