Koolitusprogramm: „MUUTUSTE TUULES – mida tähendab uus õpikäsitus?“

 

Koolitusprogramm toetab järgmiste õpetaja kutsestandardi pädevuste aren­da­mist tasemel 7 (õpetaja ja vanemõpetaja) ja tasemel 8 (meister­õpetaja):

  • õpikeskkonna kujundamise kompetents,
  • õppimise ja arengu toetamise kompetents.

Koolitus toetab õpetaja läbivate kompetentside väärtuspädevuse ja sotsi­aalse pädevuse arendamist.

Koolitusprogrammiga saab põhjalikumalt tutvuda siin.


 

Koolitusprogramm: „KAASAV ÕPE AINETUNNIS – õpetaja toimetulek erivajadustega õpilastega klassis“

 

Igas klassis on mõni õpilane, kelle käitumine või õpiraskused on probleemiks õpetajale ja segajaks teistele õpilastele. Kaasava hariduse suundade elluviimisel on oluline, et iga õpetaja leiaks oma õige käitumis­viisi ja koostööpartnerid, kuidas klassis selliste olukordadega toime tulla. Tema oskused peaksid võimaldama klassi ja õppimist sellisel viisil juhtida ning õpikeskkonda kohandada, et kõik õpilased saaksid ja tahaksid õppida.

Koolitusprogrammiga saab põhjalikumalt tutvuda siin.