Kursuse eesmärk on toetada lasteaia tugispetsialiste, et nad omakorda võiksid olla rohkem toeks lastele, õpetajatele ja lapsevanematele. 

Paljudes lasteaedades on tööl vaid üks tugispetsialist ja enamasti on tal palju tööd, aga vähem endale tuge. Samas on laste probleemid mitmetahulised. Väga tihti vajavad need just psühholoogilise analüüsi oskust ning teadmisi lahenduste leidmiseks.

Ootused tugispetsialistile lasteaias on tihti laiaulatuslikud – eriti nüüd kriisiajas – et ta peaks suutma aidata ka psühholoogina. Tahame pakkuda selle kursusega võimalust saada rohkem teadmisi psühholoogilise kriisi, vaimse tervise ja lastepsühholoogiaga seoses. Kursus annab võimaluse ühiselt arutada lahti keerulised juhtumid ja saada isiklikult endale stressituge.

Olete väga oodatud kursusele!