Meie Tulevikuhariduse PIRNi üks õppevormidest on e-õpe, mida kasutame vajadusel ka kõigis teistes programmides eesmärkidest lähtuvalt. Kriisi-olukorras on see aga ainus õppevorm, mida saab kasutada.

E-õpe toimub:

* Skype vahendusel vestluste ja aruteludena väikegruppides.
* Meili teel suhtlemisega juhtumikirjelduste puhul, et iga osaleja saaks säilitada oma küsimuste ning juhtumi konfidentsiaalsuse.
* HITSA Moodle keskkonnas meie kursuse foorumites suheldes, küsimustikele vastates ja ülesandeid lahendades.
* Lisamaterjale lugedes ja videote vaatamises.
* Erinevate sotsiaalmeedia aruteludes osaledes.
* Erinevate kodutööde jagamises Google Drive kaudu jne.

E-õpe võimaldab:

* Kasutada erinevaid võimalusi õppimise mitmekesistamiseks,

* Saada nõustamis- ja koolitusprogrammidele vaheldust,

* Õppida enda ajagraafikut, jõuvarusid ja huve arvestades.