Programmi jooksul kaardistasime majaväliste sõltumatute ekspertidena Kammeri Kooli hetkeolukorra (sh erinevad õpikeskkonna osad, mikrokliima, suhted, koolikogukonna koostöö), tõime välja Kooli arenguvõimalused ning võimalikud jätkutegevused kohalikust ja üleriiklikust olukorrast lähtuvalt.

Programmi tegevused võtsime kokku kirjalikus lõppraportis.