Tulevikuharidusest oleme rääkinud Pereraadio haridusteemalises saatesarjas Koolikell ja teeme seda ka edaspidi. Koolikella saateid saab kuulata Pereraadio sagedustel kord kuus ning järelkuulata Pereraadio kodulehel.
 
Koolikell 2012.a saated teemadel:
Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia
Väärtuskasvatus
 
Koolikell 2013.a saated teemadel:
Tulevikuharidus
Kooli ja lapsevanemate vaheline koostöö
Meediakasvatus
Sõbrad ja suhted koolinoore elus
Üheskoos tulevikku
Õpikeskkonnad tulevikuhariduse seisukohast
Sotsiaalne õpikeskkond
Kooli psühholoogiline õpikeskkond
Eetiline õpikeskkond
 
Koolikell 2014.a saated teemadel:
Vaimne õpikeskkond
Tervislik õpikeskkond
Tehnoloogiline õpikeskkond
Juriidiline õpikeskkond
Õpikeskkondadest kokkuvõtvalt
Miks õpilased ei taha õppida
Kuidas innustada õppijat õppima
Avatud õpikeskkond
 
Koolikell 2015.a saated teemadel:
Sõbralik õpe
Tööoskused
Lihtne viis õppida
Raudvara
Elutarkus
Sõbralikku õppe viis astet
Oskused
Kas emotsioonidel on koolis kohta?
Kas loovatel lahendustel on koolis kohta?
 
Koolikell 2016.a saated teemadel:
Kas kommunikatsioonil on koolis kohta?
Kas vihal on koolis kohta?
Kas eneseväärikusel on koolis kohta?
Kas koolirõõmul on koolis kohta?
Eneseanalüüs
Koostöö
Kool muutuvas maailmas
Kaasav haridus (klassiruumis)
Andmine ja vastuvõtmine
 
Koolikell 2017.a saated teemadel:
Kool vajab peeglit
Teadus kohtub haridusega
Avatud ja suletud kool
Standardid koolis
Kõige tähtsam on inimene
Õppimine läbi kogemuse
Kool kui sotsiaalne ettevõte
Eriline laps
Head lapsed kasvavad vitsata
 
Koolikell 2018.a saated teemadel:
Õpetaja
Õpilane – õpetaja teejuht
Hoiakud
Laps ja lapsevanem
 
 
 
PIRN_Pereraadio_stuudios

PIRN Pereraadio stuudios: Liina, Tiia, Argo ja Margus