Meie kursuse eesmärk on pakkuda kriisis tuge nendele õpetajatele, kellel on klassis erivajadustega lapsi. Samuti vajavad tugispetsialistid toetust ja ühise arutelu võimalusi. Kuna soovime, et õpetajad ja tugispetsialistid teeksid praeguses olukorras tihedat koostööd, siis ootame ka tugispetsialiste meie kursusele. Võiksite tulla koos ühise meeskonnana või tööpaarina – õpetaja ja tugispetsialist.

Kaugõpe on keeruline kõigile, eriti on keeruline juhtida ja juhendada käitumisprobleemidega lapsi. Selleks jagame ka kursusel uusi ideid.

Soovime olla ka personaalse nõustamise ja grupi arutelude kaudu igale kursuses osalejale toeks.

Kursuse lähtekoht on praktiline ja arvestab teie aktuaalseid küsimusi hetkeolukorras.

Olete oodatud meie kursusele!