Vabaühendus Tulevikuhariduse PIRN on asutatud 2012.a. nelja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja Tiia Listeri, Margus Saksi, Argo Buinevitši ja Liina Vaheri poolt. Oleme koolitajatena viinud koolides ja lasteaedades läbi erinevaid koolitusi ja nõustamist.

Tiia Listeril on pikaajalised kogemused koolipsühholoogia valdkonnas ja koostöö Soome haridussüsteemi oluliste osapooltega ning TÜ eetikakeskuse partnerina väärtusarenduskoolituste läbiviijana.
Margus Saksil on kogemused üldhariduskoolide nõustamises ja TÜ eetikakeskuse partnerina väärtusarenduskoolituste läbiviijana ning lapsevanemate, kooli ja kogukonna koostöö valdkonnas.
Liina Vaheril on kogemus kolme asutuse loomise ja arendamise ning pikaajaline kogemus ettevõtete ja haridusasutuste nõustamise alal ning TÜ eetikakeskuse partnerina väärtusarenduskoolituste läbiviijana.