Oleme loonud vabaühenduse MTÜ Tulevikuhariduse PIRN, et aidata kaasa hariduse kaasajastamisele ja tulevikuhariduse diskussioonide algatamisele ühiskonnas ka valdkondliku poliitika kujundamiseks.

Soovime enda ümber koondada partnereid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos välja töötada avalikud (tugi)teenused hariduse vastavusse viimiseks ühiskonna ja kodaniku vajadustega.

Lähtume oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist.