Koolide ja kodu kaugõppe 3. nädala alguse mõtted ja soovitused eelkõige õpetajale, aga ka lapsevanemale

30.märts 2020

  1. Lapsed ja ka lapsevanemad hakkavad väsima ja tüdinema

Uudsus on kadunud ja põnevus asendunud paljudel tüdimusega. Olen lugenud, kuidas lapsevanemad tahaks oma väiksemaid lapsi vägisi lasteaeda viia, kuna ei saa mitme lapsega toime. See näitab, kui hädas on vanemad!

Lapsed hakkavad otsima viise, et lapsevanemad loobuks õpetamast ja paneks arvuti kinni. Lapsed hakkavad pahasti käituma, nutma, uksi paugutama. Vaimne tervis hakkabki tegelikkuses lonkama, eriti neil, kellel on olnud selle teemaga varem raskusi. Isegi on kostnud mõtteid, et lõpetame kooliaasta ära ja tuleb pikk suvepuhkus. SEDA EI TOHI MINGI JUHUL TEHA – lapse arengus on 5 kuud vabapidamist lubamatu. See tekitab ainult lisaprobleeme kodus, sest kuhugi ei tohi minna koos mängima või hängima.

  1. Olulisimaks muutub kontakt iga perega

Õpetaja peaks nüüd koos kolleegidega suutma hoida kõigepealt kontakti IGA perega – ükskõik, kui keeruline see ka poleks. Õpetaja ei oma võimalust, sest ta on tööl, lõpetada kõikide tuge vajavate laste juhendamine ja õpetamine. Ja neid võib olla palju. Kui ta ei oska tulla toime, siis saab otsida kolleegilt või tugispetsialistilt abi nõuande või suhtlemisabi saamiseks. Pealegi selles keerulises ajas on IGA lisatugi perele hädavajalik! Telefonis või Skype-s või muul viisil lihtne häälega rahustamine omab suuremat mõju, kui seda osatakse ette kujutada. On tähtis, et keegi küsiks – kuidas teil läheb? Ütleks igal päeval kasvõi mõnele perele – oleme olemas ja ma olen toeks!

  1. Lapsevanemal on raske. Selge päevaplaan aitab

Kui tänaseks pole veel tehtud päevaplaani täpsete kellaaegadega, kus ka mänguajad ja et lapsevanem saab jälgida selle täitmist – palun tehke see võimalusel ära! Läheb kergemaks ja laps hakkab õppima ennast ise juhtima. Kindlasti tunnustus ja rõõmustamine, kui ta on plaani täitnud.  Lapsele peab tegema ka vaba aja plaani või laskma tal seda ise teha loominguliselt! Uskuge – te lapsed on väga tublid seda tegema ja nende/teie päev saab korra ning raamid. Kui lapsi on peres rohkem – tehke KÕIGILE oma plaan. Ka lasteaia laps ei tunne siis ennast kõrvale jäetuna, kui ta saab oma plaani näidata ja täita. Ja siis lisaplaan – peresiseseks laste koostööks. Võimalusel koos vanematega mõni aeg – tegema süüa, koristama jne. ja koos mängima.

  1. Õpetajaid saab aidata nüüd koostöö

Õpetajate koostöö – see peaks jõudma sinna, et oleks kindlasti ühe klassi põhine, et kõik selle klassi õpetajad teevad sellist koostööd, kus kõik kooskõlastavad oma õppeülesandeid koos teiste selle klassi aineõpetajatega. Eesmärgiks on, et tekiks üks ühine plaan iga klassi ja samuti iga lapse jaoks. Siin on oluline, et oleks üks põhivastutaja, sest vastasel juhul see ei toimi, kuna ühe päeva õppeplaanid lähevad ülemäära suureks – psühho­loogiliselt pinge läheb sellega üle ääre!

Mõned õpetajad pole harjunud tegema koostööd – nüüd on see õppimise ja harjutamise koht. Eriti see on õppimise koht, et arvestatakse lapse vaimse tervise ja tema võimekusega. Kui teie klassi lapsed hakkavad loobuma – kontakt katkeb – siis on aeg otsida kiirelt abi ja nõu. Nüüd on saabunud aeg, kus psühholoogiline pool on tähtsaim ja alles seejärel tuleb õppimine  ja seda jõukohaselt, arvestades iga lapse olukorda. Teisiti pole võimalik, sest pärast kriisi möödumist küsitakse esiteks õpetajalt – mitu õpilast OSALES rõõmsalt õppetöös. Tähtsaim on õppetöös osalemine mitte hinded.

  1. Lapsele temale jõukohane pingutus aitab olukorraga toime tulla ja hakkama saada

Lapsed peavad tegema jõukohast õppimist ja arenemist, koostööd ja loominguliselt olema aktiivsed. Siis ei tule vaimseid häireid, mille pärastine tasandamine tuleb teile, õpetajad, ju ka lisakoormusena. Õpilased tulevad ükskord kooli tagasi ja siis lõikame selle kriisiaja vilju koos.

Praegu on võimalik õpilastega suhteid paranda, individuaalseid õppeplaane teha, õppida koguma tagasisidet ja selle alusel juhendama, materjale lihtsustama, et kõik oleks jõukohane õpetajate juhendamise alusel.

See kõik on kohane ka õpetajate eneste kohta – uudses olukorras tuleb pingutada nii, et õpetaja katki ei läheks, hakkama ja/või ise abi saab.

  1. Õpetajate toetuseks valmib e-kursus.

Oleme valmistamas e-kursust õpetajatele toeks just nendele, kellel pole toeks endal tugispetsialiste koolis ja on õpetajatena hädas. Võib kirjutada tiia.lister@tulevikuharidus , kui keegi seda vajab.

Olge väga hoitud ja jõudu, tarkust ja kannatlikkust väga kõigile!

NB!

Hetkel on ainus võimalus võtta KÕIGIL koormust vähemaks ja seda saab teha ainult ÕPETAJA, kui koolis on nii ühiselt kokku lepitud. Lapsevanem saab ainult loobuda, protesteerida, minna pingesse, alla anda. Sellepärast palumegi, et õpetajad koos otsustaksid – mida iga laps just selles klassis sel päeval ja sel nädalal tegema peaks ning võiks teha. Siis edastatakse see sõnum ühe õpetaja või klassijuhataja poolt ja samal hetkel küsitakse ka pere ja lapse olukorra kohta. Milline seis on ja kuidas laps jõuab ning kuidas pere suudab toime tulla?

Siis jõuavad lapsevanemad ja jõuab ka õpetajast lapsevanem. Lapsevanemast õpetaja pole erand muus mõttes, kui et tema töö on praegu nii oma isiklike kui kooli laste õpetamine. Kuid temal on kolleegid ja paljudes koolides ka tugispetsialistid. Igas koolis peaks olema võimalus ÜHISEKS KOKKULEPPEKS, kuidas meie koolis tööd korraldatakse – kui palju tohib õppida anda, kuidas käib juhendamine ja tagasisidestamine. Kui sellist korraldust pole, siis aja edenedes kasvavad kõigil pinged suuremaks!

Ainult ja just korralduse parandamisega neid pingeid ennetada ja vähendada.