Psühholoogi soovitused õppekorralduseks kaugõppes

18.märts

Minult küsiti, mis nõu ma annaksin psühholoogina – kuidas korraldada praegu tööd distantsõppes.

Ma olen ise töötanud ka õpetajana ja oskan väga hästi ette kujutada, kus tekivad keerulised kohad õpetajatöös.

Mina teeksin õpetajana nii, et kõige pealt otsiksin endale (kui koolis pole nii korraldatud) paaristööks kolleegi, et temaga omavahel nõu pidada.

Siis moodustaks oma iga klassi õpilastest koosõppivad rühmad koos rühmajuhiga, kes on õpetajale abiks. Siin saab abiks olla ka klassijuhataja, kes oma klassi lapsi tunneb. Kuigi need rühmad võivad suuremate õpilaste puhul olla aineti erinevad, aga võivad olla ka püsivad rühmad, kui seal on hästi koosõppivad ja sobivad õpilased. Väiksete laste puhul, aga peaksid rühmad kindlasti olema püsivad.

Siis küsiks tagasisidet vähemalt oma klassilt klassijuhatajana, aga saab ka aineõpetajana küsida – kuidas on olud laste kodudes. Et oleks täiesti selge pilt asjast. Kellel on arvuti, kellel pole, kellel on vanemad kodus, soe söök, milline seis haigustega ja milline pinge peres?

Siis lepiks kokku teiste õpetajatega – nö üldõppe või lõimimise raames, mida peaks kindla plaani järgi sel nädalal õppima ja tegema. Samuti kuidas lapsed seda õpetajale tagasisidestavad, et oma tunnustuse kätte saaks. Reede õhtuks peaks olema kõigil õpilastel ja vanematel suur koorem kiitust ja tänu saadud, et oleks võimalik minna rahulikult nädalavahetusele puhkama.

Õpetajatel kahjuks on just see nädalavahetus suur koostöö võimaluse koht: KOOS on vaja ette valmistada kogu järgnev nädal nii, et asjad toimiksid, oleksid kõigile jõukohased ja rõõmsad. Seda võib planeerida ja ette valmistada ka võimalusel reedel või esmaspäeval, sest ka õpetajatel on vaja puhata. Andekamad õpilased rakendaks ametlikult abiõpetajatena, kes loovad ülesandeid ja suhtlevad oma grupiga.

Nüüd võiks alata rühmapõhine õpe igas klassis, kus on õpilasest juht, kellega õpetaja suhtleb. Juht, kes oma rühma asju korraldab ja ka tagasisidet annab, asju lahendab ja ka tunnustab. Eriti juhiannetega noortele ja lastele väga hea võimalus oma andeid arendada. Siis on õpetajal palju vähem tööd.

Väga palju jõudu teile ja olge terved!