Miks õpilased ei suuda olla kodus ja tahavad tänavale suhtlema?

24.märts 2020

Kirjutan veel nende õpilaste tänavakohtumistega seoses, millest paljudes artiklites on räägitud. Loomulikult on lastel raske mõista karantiini reegleid ja piiranguid, sest nad pole enne seda kõike kogenud ja selletõttu on eriti murdeealistel raske mõista, et peab sõna kuulama.

Mida saaks teha õpetaja ja kooli vaatenurgast, et lapsed oleksid kodus?

Kui õpetajal on vähegi autoriteeti ja õpilased tunnetavad tema hoolivust ja on nõus kasvõi mõne tunnigi arvuti taga õppimist proovima – kardan, et selline seis lähitulevikus muutub – siis saab õpetaja aidata luua õpilaste gruppe internetis.

Esiteks peaks olema väga selge, kas nendel lastel, kellega on kõige raskem suhelda, on ikka arvuti või sobiv nutitelefon olemas. Seda heategevust ju tehakse ja ka omavalitused on võtnud oma mureasjaks, et kõik saaksid oma arvutid kodusõppimiseks.

Siis peaks saama õpetaja individuaalselt rääkida kõigi nendega, kes pole tugevad digiõppe maailmas, et neid juhendada. Kui õpetajal pole head suhted, siis peaks ta paluma selles suhtlemises nüüd appi tugispetsialisti või klassijuhataja – ET SAAKS lapsega kontakti püsivalt.

Järgmise asjana peaks kooli poolt näiteks haridustehnoloog juhendama noori või hoopis õpetajat, kuidas saaks internetipõhiselt teha õpilastest püsivad grupid, kes omavahel hakkavad suhtlema, õppima ja mängima TOAS olles!  Kuna lastel on vaja suhtlemist omaealistega – nüüd eriti – on ainus võimalus luua neid koostegutsemise rõõmustavad võimalused ja õppimisega seotud tähtis sisu sellele.

Igas grupis võiks olla oma rühmajuht või n.ö. õpetaja abiline, kes aitab õppeülesannetega grupil koos hakkama saada. Edaspidi saavad hakata grupid oma tubliduses kindlasti veidi võistlema, kui selleks soovi ja motivatsiooni on. Selleks peaks grupp ise õpetaja juhendamisel tegema grupitööplaani.

Veelkord – siin peaks õpetaja küsima võimaluse olemasolul nõu tugispetsialistidelt või vajadusel abi lastega suhtlemiseks.

Need internetipõhised grupid võivad töötada hästi, kui on juhendatud, sobivad ning kontrollitud, et seal poleks kiusamist. Kui olete näinud, kuidas noored mängivad ennast-unustavalt internetis veebipõhiseid arvutimänge rahvusvahelistes meeskondades, kuhu kuuluvad liikmed erinevatelt kontinentidelt, siis olete kogenud, kuidas nad võivad olla tunde arvuti taga.

Nüüd on õpetajatöö raskus eelkõige suhtlemisel ja juhendamisel.

Aga ÕPETAJA VAJAB siin ISE TUGE! Olge hoitud!